Javada ArrayListlerde Ters Sıralama

Arraylistlerin küçükten büyüğe sıralanması ile alakalı makaleyi bir önceki yazımızda sizlerle paylaşmıştık. Bu metodda Collections.sort(arraylist) kullanılmaktaydı. Ayrıca daha önceki makalelerimizde ArrayListlerin nasıl kullanıldığını sizlerle paylaşmıştık. ArrayListlerde içerikte eğer Integer veya String bulunuyorsa ve içeriklerin büyükten küçüğe listelenmesi isteniyorsa Collections.sort(arraylist, Collections.reverseOrder()) veya Collections.reverse(arraylist)  metodu kullanılmaktadır. Bu metod sayesinde Stringlerde alfabetik olarak, Integerlerda ise büyükten küçüğe sıralama yapılabilmektedir. 
 1. Collections.sort(arraylist, Collections.reverseOrder());
  #veya
  Collections.reverse(arraylist);
  Collections.sort(arraylist);
  
  
Arraylistlerin sıralaması ile alakalı örnek şu şekildedir:
 1. import java.util.*; 
  public class ArrayListTersSiralama { 
  
    public static void main(String args[]){
      ArrayList<String> diller = new ArrayList<String>(); 
      
      #diller arraylistine örnek programlama dilleri ekleyelim.
      diller.add("Java"); 
      diller.add("Android"); 
      diller.add("Php"); 
      diller.add("Ruby On Rails"); 
      diller.add("Linux");
     
      #sıralanmamış arraylisti listeleyelim.
      System.out.println("Sıralanmamış Diller:"); 
      
      for(String dil: diler){ 
        System.out.println(dil); 
      } 
  
      #sıralamayı ters olarak gerçekleştirelim. 
      Collections.sort(diller, Collections.reverseOrder()); 
      
      #sıralanmış arraylisti listeleyelim. 
      System.out.println("Ters Sıralanmış Diller:"); 
      
      for(String dil: diller){ 
        System.out.println(dil); 
      } 
    } 
  }
Yukarıda bulunan programın çıktısı şu şekilde olacaktır: 
 1. Sıralanmamış Diller:
  Java
  Android
  Php
  Ruby On Rails
  Linux
  Ters Sıralanmış Diller:
  Ruby On Rails
  Php
  Linux
  Java
  Android

comments powered by Disqus