Linuxda Bellek Kullanımı Komutları

Linux makinalarda genelde işlemler komut satırları ile gerçekleştirilmektedir, çünkü makina üzerinde GUI her zaman mevcut olmayabilir. Çoğunlukla da sunucular üzerinde çalışırken yalnızca terminal erişimi sağlanmaktadır ve her şeyin komutlar üzerinden gerçekleştirilmesi gerekir. Bu yüzden makalemizde Linux sistemine ait bellek kullanımını kontrol etmek için kullanılabilecek komutları kontrol edeceğiz. Bellek, RAM ve Swap bilgilerini içerir.

Kaynakların yetersiz kalmaması ve kullanıcıların sunucuya erişebilmesi için, sunucularda işlem başına bellek kullanımını ve kullanılan belleği kontrol etmek genellikle önemlidir. Örneğin bir web sitesiniz var ve bu siteyi bir web sunucusu üzerinde çalıştırıyorsanız, sunucunun site ziyaretçilerine sorunsuz hizmet edebilmesi için yeterli belleğe sahip olması gerekmektedir. Aksi takdirde, bellek yetersiz kalıp trafik artışı olduğunda site çok yavaşlayabilir hatta siteniz çökebilir. Tıpkı masaüstü bilgisayarlarda karşılaşılan mavi ekranlar gibi ekranlarla karşılaşılabilirsiniz.

Şimdi bellek kontrolünde kullanılan beş önemli komutu detaylı şekilde madde madde inceleyelim.

free komutu

free komutu, Linux üzerindeki bellek kullanımını kontrol etmek için kullanılan kullanımı en basit bir komuttur. Aşağıda komut kullanımı şu şekildedir;

root@yazilimdersi: free -m
       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:     7976    6459    1517     0    865    2248
-/+ buffers/cache:    3344    4631
Swap:     1951     0    1951

-m parametresi, tüm verileri MB cinsinden görüntülemede kullanılır. Sistemde yüklü olan toplam RAM miktarı 7976 MB yani 8GBdir. used sütununda, Linux tarafından kullanılan RAM miktarını (6.4 GB) civarında göstermektedir. Komut sonucu akan veri oldukça açıklayıcı aslında. İkinci satırda bulunan 4,6 GB'nin kullanılabilir olduğunu göstermektedir.

Linux işletim sistemi doğal yapısında herseyi cacheleyip daha performanslı bir kullanıma yönelik çalışmaktadır. İhtiyac olmadığı durumda cache üzerinden verilerin silinmesi de otomatik olarak işletim sistemi tarafından gerçeklenmektedir.

Son satır, bu durumda tamamen free olan swap bellektir.

/proc/meminfo komutu

Bellek kullanımını kontrol etmenin bir başka yoluda /proc/meminfo dosyasını okumaktır. /proc dosya sisteminde gerçek dosyalar içermediğini bilin. Daha çok core ve sistem hakkında dinamik bilgiler içeren sanal dosyalardan oluşmaktadır.

root@yazilimdersi: cat /proc/meminfo
MemTotal:    8167848 kB
MemFree:     1409696 kB
Buffers:     961452 kB
Cached:     2347236 kB
SwapCached:      0 kB
Active:     3124752 kB
Inactive:    2781308 kB
Active(anon):  2603376 kB
Inactive(anon):  309056 kB
Active(file):   521376 kB
Inactive(file): 2472252 kB
Unevictable:    5864 kB
Mlocked:      5880 kB
SwapTotal:    1998844 kB
SwapFree:    1998844 kB
Dirty:       7180 kB
Writeback:       0 kB
AnonPages:    2603272 kB
Mapped:      788380 kB
Shmem:      311596 kB
Slab:       200468 kB
SReclaimable:   151760 kB
SUnreclaim:    48708 kB
KernelStack:    6488 kB
PageTables:    78592 kB
NFS_Unstable:     0 kB
Bounce:        0 kB
WritebackTmp:     0 kB
CommitLimit:   6082768 kB
Committed_AS:  9397536 kB
VmallocTotal:  34359738 kB
VmallocUsed:   420204 kB
VmallocChunk:  34359311 kB
HardwareCorrupted:   0 kB
AnonHugePages:     0 kB
HugePages_Total:    0
HugePages_Free:    0
HugePages_Rsvd:    0
HugePages_Surp:    0
Hugepagesize:    2048 kB
DirectMap4k:    62464 kB
DirectMap2M:   8316928 kB

MemTotal, MemFree, Buffers, Cached, SwapTotal, SwapFree alanlarına dikkat ederseniz free komutunda listelenen verilerle aynıdır. Bu komutta daha fazla bilgi verilmektedir.

vmstat komutu

s parametresi ile kullanılan vmstat komutu, proc komutuna çok benzer şekilde bellek kullanım istatistiklerini göstermektedir.

root@yazilimdersi: vmstat -s
   8167848 K total memory
   7449376 K used memory
   3423872 K active memory
   3140312 K inactive memory
    718472 K free memory
   1154464 K buffer memory
   2422876 K swap cache
   1998844 K total swap
      0 K used swap
   1998844 K free swap
    392650 non-nice user cpu ticks
     8073 nice user cpu ticks
    83959 system cpu ticks
   10448341 idle cpu ticks
    91904 IO-wait cpu ticks
      0 IRQ cpu ticks
     2189 softirq cpu ticks
      0 stolen cpu ticks
   2042603 pages paged in
   2614057 pages paged out
      0 pages swapped in
      0 pages swapped out
   42301605 interrupts
   94581566 CPU context switches
  1382755972 boot time
     8567 forks

Üstteki birkaç satır toplam belleği, boş belleği vb. kullanışlı verileri gösterir.

top komutu

top komutu, genellikle işlem başına bellek ve CPU kullanımını kontrol etmek için kullanılır. Bununla birlikte, toplam bellek kullanımını da rapor eder ve toplam RAM kullanımını izlemek için kullanılır. Komut çıktısında bulunan header alanı sonuca yönelik detaylı bilgileri içermektedir.

root@yazilimdersi: top
top - 15:20:30 up 6:57, 5 users, load average: 0.64, 0.44, 0.33
Tasks: 265 total,  1 running, 263 sleeping,  0 stopped,  1 zombie
%Cpu(s): 7.8 us, 2.4 sy, 0.0 ni, 88.9 id, 0.9 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
KiB Mem:  8167848 total, 6642360 used, 1525488 free, 1026876 buffers
KiB Swap: 1998844 total,    0 used, 1998844 free, 2138148 cached
 PID USER   PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM  TIME+ COMMAND
 2986 enlighte 20  0 584m 42m 26m S 14.3 0.5  0:44.27 yakuake
 1305 root   20  0 448m 68m 39m S  5.0 0.9  3:33.98 Xorg
 7701 enlighte 20  0 424m 17m 10m S  4.0 0.2  0:00.12 kio_thumbnail

Komut çıktısında başlıktaki KiB Mem ve KiB Swap satırlarını görebilirsiniz. Hafızanın toplam, kullanılan ve boş miktarlarını gösterirler. Arabellek ve önbellek bilgileri, free komut gibi burada da mevcuttur.

htop komutu

top komutuna benzer şekilde, htop komutu da çeşitli diğer ayrıntılarla birlikte bellek kullanımını göstermektedir.

Üstteki alanda RAM ile birlikte Cpu kullanımını ve buna karşılık gelen swap kullanımını göstermektedir.

Böylelikle bellek kontrolünde kullanabileceğimiz en basit ve kullanışlı komutları gözden geçirmiş olduk. Burada önemli olan bu verilerin periyodik olarak sunucularınızda kontrol edilmesi ve gerektiği anda aksiyon alınmasıdır. Çünkü sunucularda bellekten kaynaklı herhangi bir sorun ile karşılaşıldığı anda sistemin çökmesi olası durumlardandır.

comments powered by Disqus