Faydalı PHP Fonksiyonları

PHP, oluşturulduğu günden beri aktif olarak web geliştiricilerin radarında olan bir programlama dili. Anlaşılır yapısı, açık kaynak kod kütüphanelere sahip olması ve birçok platform tarafından desteklenmesi ister istemez herzaman ön planda olmasına sebep olmaktadır. Üzerinden uzun süre geçmesine rağmen halen popülerliği konuşulmakta ve birçok yazılımcı için ilham kaynağı olmaktadır.

Makalemizde PHP programlamada yaygın olarak kullanılan bazı methodlar ile alakalı bilgi verip örnekler gerçekleştireceğiz.

echo komutu

echo komutu, tanımlı olan herhangi bir textin ekrana basılmasında kullanılmaktadır. Aslında kullanımı oldukça yaygın bir fonksiyondur.

$text = 'Süper Kupayı Fenerbahçe aldı.';
echo $text;

echo $text, kodu ile ekrana $text içerisinde tanımlı olan ifadenin basılması sağlanmaktadır. Burada unutulmaması gereken konu ekrana basılacak olan ifadenin text olmasıdır. Eğer array tarzı bir içeriğin ekrana basılması gerekirse print_r() methodunu kullanmanız gerekmektedir.

print_r komutu

print_r komutu, herhangi bir array içerisinde tanımlı bir içerik varsa bunun ekrana basılmasında kullanılmaktadır.

$renkler = array("sarı","mavi","kırmızı", "yeşil");
print_r($renkler);

print_r($renkler), kodu ile ekrana $renkler dizin içerisinde tanımlı olan renklerin basılması sağlanmaktadır. Örneğin bu komutta ekrana Array ( [0] => red [1] => yellow [2] => pink ) verisi basılacaktır.

str_replace komutu

str_replace komutu, adından da anlaşıldığı üzere herhangi bir text üzerinde değiştirilmesini istediğiniz bir ifade varsa onu değiştirmede kullanılmaktadır;

$text = 'Süper Kupayı Fenerbahçe aldı.';
$degisim = str_replace('Fenerbahçe', 'Galatasaray', $text);
echo $degisim;

str_replace('Fenerbahçe', 'Galatasaray', $text), kod satırında gördüğünüz üzere ilk parametre text içerisinde aranacak kelimeyi ifade etmektedir. İkinci parametre ise eğer aranan kelime bulunursa yerine konulacak olan ifadeyi temsil etmektedir. Kodlama sonucunda ortaya çıkacak olan text 'Süper Kupayı Galatasaray aldı.' şeklinde olacaktır.

explode komutu

explode komutu, text içerisinde geçen ifadeleri belirlenen ayraçlara göre bölmede kullanılmaktadır. Örneğin text içerisinde geçen cümleleri ayrı ayrı dizi elemanları içerisine aktarmak istiyorsanız '.' ayracını aşağıdaki şekilde kullanmanız yeterli olacaktır.

$text = "Ahmet bugün okula gelmedi. Evini aradık kimse cevap vermiyor. Çok merak ediyorum";
$ayrilmis = explode(".", $text);
print_r($ayrilmis);

explode(".", $text), kod satırında gördüğünüz üzere ilk parametre ayrıştırıcı olarak kullanılan terimi ifade etmektedir. İkinci parametre ise ifadenin kendisini temsil etmektedir. Kodlama sonucunda ortaya çıkacak olan text Array ( [0] => Ahmet bugün okula gelmedi [1] => Evini aradık kimse cevap vermiyor [2] => Çok merak ediyorum ) şeklinde olacaktır. Dikkat ederseniz burada echo methodu yerine print_r metodunu kullandık. Yukarıda da belirtiğimiz üzere array yani dizileri ekrana basarken print_r metodunu kullanmanız gerekmektedir.

implode komutu

implode komutu, array yani dizi içerisinde tanımlı olan değişkenlerin text olarak birleştirilmesinde kullanılmaktadır. Burada birleşme esnasında kullanılması planlanan ayraç ilk parametrede iletilmektedir.

$array = array("Ahmet bugün okula gelmedi.", "Evini aradık kimse cevap vermiyor.", "Çok merak ediyorum"");
$text = implode(" ", $array);
echo $text;

implode(" ", $array), kod satırında yukarıda array içerisinde tanımlı olan textlerin boşluk karakteri ile birleştirilmesi sağlanmaktadır. Kodlama sonucunda ortaya çıkacak olan text Ahmet bugün okula gelmedi. Evini aradık kimse cevap vermiyor. Çok merak ediyorum şeklinde olacaktır.

rand komutu

rand komutu, verilen minimum ve maksimum rakamlar arasında rastgele sayı oluşturmada kullanılmaktadır. Örneğin websitenizde rastgele sayılara dayalı bir oyun geliştirmek istiyorsanız rand metodundan yararlanabilirsiniz.

echo rand(0,10);

rand(0,10), komutu çalıştırıldığında 0 ile 10 rakamları arasında rastgele bir rakamın oluşturulup ekrana basılması sağlanmaktadır. Burada ilk parametre minimum rakamı, ikinci parametre ise maksimum olan rakamı temsil etmektedir. Örnek çıktı olarak 3, 8, 1 gibi rakamları rastgele görebilirsiniz.

eval komutu

eval komutu, string içerisinde tanımlı olan herhangi bir Php kodunun çalıştırılmasında kullanılmaktadır. Aşağıda yapacağımız örnekle bu komutun işlevinin daha anlaşılır olacağı malum.

$run = 'echo "Ahmet bugun okula gelmedi";';
eval($run);

eval($run), komutu çalıştırıldığında $run değişkeni içerisinde tanımlı olan echo metodunun çalıştırılması sağlanmaktadır. Artık bildiğiniz üzere echo komutu sadece ekrana veri basmada kullanılmakta. eval komutu da aynı işlemi gerçekleştirip ekrana "Ahmet bugun okula gelmedi" textini basacaktır.

die komutu

die komutu, programın istediğiniz bir kod satırında durdurulmasını istediğinizde kullanılmaktadır. Örneğin yazdığınız PHP kodunda hangi dosyada sorunun kaynaklandığını bilemediğiniz durumlarda bu komutu aktif olarak kullanabilirsiniz. Satır satır kod parçacıkları içerisinde ilerleyip problemin neden kaynaklı olduğunu tespit edebilirsiniz.

....
...
..
die("burda");
echo "test";

die("burda"), komutu çalıştırıldığında bu kod satırına gelinceye kadar Php projeniz çalışacaktır. Ancak die komutu çalıştığı anda artık ekrana "burda" ifadesi yazılı bir text gözükecektir. die komutu altında bulunan echo metodu çalışmayacaktır.

comments powered by Disqus