Javada ArrayList Kullanımı

ArrayList, dinamik olarak genişleyebilen tek boyutlu dizi yapıları olarak bilinmektedir. Java da util classından türetilen bu yapı için öncelikle kullanılacak classın import kısmına şu kodu eklemeniz gerekmektedir:
 1. import java.util.*;
Sonrasında ise arrayliste ait değişkenin tanımlanması için aşağıda bulunan kod parçacığını class ımız içerisinde tanımlıyoruz:
 1. ArrayList diller = new ArrayList();
Yukarıda yapılan tanımlama ile birlikte diller adı altında String tipinde bir ArrayList oluşturmuş olduk. Eğer String tipinde değil de, Integer tipinde bir ArrrayList oluşturmak istiyorsanız, aşağıda bulunan kodlamayı kullanmanız gerekmektedir: 
 1. ArrayList<Integer> diller = new ArrayList<Integer>();
ArrayList yapısında kullanılan önemli metodlar ve yaptığı işlemler şu şekildedir: 
diller.add(dil objesi) : ArrayListin sonuna eleman eklemek için kullanılır.
diller.remove(index) : ArrayListte kayıtlı elemanın silinmesinde kullanılır. Parametre olarak silinecek dökümana ait index numarası girilir. 
diller.size() : ArrayListin içerisindeki eleman miktarını göstermede kullanılır.
diller.clear() : ArrayListin içerisinde tüm elemanların silinmesinde kullanılır. 
diller.indexOf(aranılan kelime) : ArrayList elemanları içerisinde arama yapar. Eğer bulursa aranılan kelimeyi pozisyonu, bulamazsa -1 verisini döner. 
diller.get(index) : ArrayList içerisindeki indexe karşılık düşen değeri döner.

Şimdi anlattığımız metodları kullanarak bazı örnekler yapalım ve çalışma yapısını daha detaylı olarak inceleyelim.

Öncelikle OrnekArrayList.java adı altında bir java classı oluşturalım. İçerisine aşağıda bulunan kod parçacığını ekleyelim:
 1. import java.util.*; 
  
  public class TekBoyut { 
  
    public static void main(String[] args) { 
      #konsoldan kullanıcının dinamik olarak program dili girmesini sağlayalım.
      Scanner tara=new Scanner(System.in); 
  
      #diller adında arraylist tanımlayalım.
      ArrayList diller=new ArrayList();
  
      for(int i=0;i<3;i++) { 
        System.out.println("Programlama Dili Giriniz ("+(i+1)+") : "); 
        #klavyeden girdiginiz programlama dillerini arrayliste ekliyoruz.
        diller.add(tara.next());
       } 
    
      for(int i=0;i<3;i++) { 
        #eklenen dilleri listeleyelim.
        System.out.println(i+1+". dil:"+diller.get(i)); 
      } 
    
      #kayıtlı dillerin sayısı 
      System.out.println("kayıtlı dil sayısı:"+diller.size()); 
  
      #diller arraylistine statik olarak Java dilini ekleyelim.
      diller.add("Java")
      
      #kayıtlı dillerin sayısı 
      System.out.println("'java' ekli kayıtlı dil sayısı:"+diller.size());
  
      #diller arraylistindeki 2. elemanı silelim.
      diller.remove(1); 
    
      System.out.println("2. eleman silindi" );
  
      for(int i=0;i<diller.size();i++) { 
        #diller arraylistinin son halini listeleyelim. 
        System.out.println(i+1+". dil:"+diller.get(i)); 
      } 
      
      #dillerin tümü silindi
      diller.clear();
      System.out.println("tüm diller silindi.");
      System.out.println("kayıtlı dil sayısı: "+diller.size());
  
    } 
  }
Kod parçacığını çalıştırdığımız zaman Scanner(System.in) metodu ile kullanıcıdan 4 adet programlama dili girmesini isteyeceğiz. Her girilen programlama dili arraylist içerisine aktarılacaktır. Sonrasında girilen tüm programlama dilllerini consolde diller.get(i) metodu ile listeleyeceğiz. Daha sonrasında toplam kayıtlı dil sayısını gireceğiz. Ekstra olarak kendimiz "Java" programlama dilini gireceğiz. Eklemenin ardından 2. elemanı silip arraylistin boyutunu görüntüleyecegiz. En son olarak clear() metodu ile tüm kayıtları silip toplam kayıtlı dil sayısını konsolda göstereceğiz. Oluşacak çıktı şu şekilde olacaktır: 
 1. Programlama Dili Giriniz (1) : << Ruby on Rails
  Programlama Dili Giriniz (2) : << Android
  Programlama Dili Giriniz (3) : << C#
  Programlama Dili Giriniz (4) : << PHP
  
  1. dil: Ruby on Rails
  2. dil: Android
  3. dil: C#
  4. dil: PHP
  
  kayıtlı dil sayısı: 4
  'java' ekli kayıtlı dil sayısı: 5
  
  2. eleman silindi.
  
  1. dil: Ruby on Rails
  2. dil: C#
  3. dil: PHP
  4. dil: Java
  
  tüm diller silindi.
  kayıtlı dil sayısı: 0
  
  

comments powered by Disqus