Android Uygulamasının Tam Ekran Yapılması

Bu makalemizde Android uygulamanın tam ekran (fullscreen mode) modunda çalıştırılması ile alakalı bilgiler detaylı şekilde verilecektir. Birçok popüler uygulamada status bar olarak tanımlanan en üstteki alan kodlama ile gizlenebilmekte ve Android platformu bizlere bu özelliği sunmaktadır. Bu konuyla alakalı 2 farklı çözüm bulunmaktadır.

1. Activity içerisinde tam ekran bilgisinin setlenmesi:
Yazılan activitylerin onCreate() metodu içerisinde aşağıda bulunan kod parçacıkları eklendiği takdirde uygulamanız tam ekran olarak çalışacaktır. Burada bulunan metodların amacı ise şu şekildedir:
requestWindowFeature() : Uygulamamızla alakalı ekranın hangi özelliklerde olacağına dair setlemelerin yapıldığı fonksiyondur.
setFlags(): Uygulamamızla alakalı farklı özelliklerin setlenmesinde kullanılabilen flag(bayrak) mekanizmasıdır. Sadece tam  ekran modunda değil ayrıca activity ile alakalı diğer özelliklerinde setlenmesinde kullanılabilmektedir.

requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE); 
getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN, WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN);

2. Manifest dosyasında tam ekran bilgisinin setlenmesi:
Manifest dosyası sizinde bildiğiniz üzere Android uygulamanız ile alakalı detaylı bilgilerin tutulduğu dosyadır. Burada yapılan tanımlamalarla birlikte kullanıcıdan hangi izinleri almak istediginizi, uygulama icerisinde kullanılan activityler ve servislerin tanımlandıgı ve uygulamanın desteklendiği versiyonlarla alakalı bilgilerin tutulduğu dosyadır. Bu dosyada tanımlanan activitylere direkt olarak theme setlenmesi yapılabilmektedir. Bu özellikten yararlanılarak uygulamamızın tam ekran olarak görüntülenmesi sağlanabilmektedir. Eklenmesi gereken kod parçacığı aşağıdaki gibidir:

<activity android:name=".MainActivity" 
android:label="@string/app_name" 
android:theme="@android:style/Theme.Black.NoTitleBar.Fullscreen">comments powered by Disqus