Linux ta find komutunun işlevi

find komutu kullanılarak Linux tabanlı serverinizde aramalar gerçekleştirebilirsiniz. Tüm pathde yapılacak aramalarda aşağıdaki şekilde bir sorgulama gerekmektedir. Bu komuta göre tüm dosyalarda game ifadesi dosya isimlerinde aratılmaktadır. -name ifadesi aratılan kelimenin küçük büyük harfa karşı duyarlı olmasına sebep olmaktadır. Yani aramalarda 'Game' veya 'gaME' isimli dosyalar listelenmeyecektir. Eğer aramalarda duyarlılığı kaldırmak istiyorsanız -name yerine -iname ifadesi yazılması yeterlidir.

find / -name game

Aşağıda bulunan komutta ise /home dizini altında bulunan ve yazilimdersi kullanıcısına ait tüm dosyaların listelenmesini sağlamaktadır.

find /home -user yazilimdersi

Aşağıda bulunan komutta ise /usr dizini altında bulunan ve dosya ismi stat ile biten tüm dosyaların listelenmesini sağlamaktadır.

find /usr -name *stat 

Aşağıda bulunan komutta ise /var/spool dizini altında bulunan ve 60 günden önce güncellenmiş tüm dosyaların listelenmesini sağlamaktadır.

find /var/spool -mtime +60 

comments powered by Disqus