Php de tarih ve saat

Php programlama dilinde sunucunun yani serverin saatini date() fonksiyonu ile alabiliriz. date fonskiyonu iki parametre alabilmektedir date(biçim,zaman damgası) olarak. İlk parametre olan biçim, kullanılacak olan zamanın nasıl formatta getirilmesi gerektiğini belirlemede kullanılmaktadır. İkinci parametre olan zaman damgası ise tanımlanmış herhangi bir zaman diliminin formatlanarak gösteriminde kullanılmaktadır. Bu değer ise time() fonksiyonuna uygun formatta ayarlanmaktadır. Örnek verecek olursak;
<?php
    date('d.m.Y H:i'); // d->(gün) m->ay Y->yıl H->saat i->dakikaya karşılık gelmektedir.
    Çıktı olarak ise aşağıdaki sonuç elde edilmektedir:
    14.08.2014 01:54
?> 
Zaman damgası kullanılarak yapılan çalışmaya örnek olarak ise aşağıdaki kodlama kullanılabilir.
<?php 
    echo time(); // o anki zaman dilimini UNIX zaman dilimine uygun şekilde gösterir 141611541 gibi. 
    echo date("d/m/Y H:i:s", time()); // Bu kod ise mevcut zaman dilimini belirlenen formatta gösterir.
    13/05/2014 11:10:04 gibi 
?>
Ayrıca mktime() fonksiyonu kullanılarak mevcut zaman diliminden 1 gün,2 hafta,9 yıl önceye veya sonraya gitmenizi sağlayabilmektedir. Örneğin bulundugunuz günden 2 gün öncesini ekrana yazdıralım:
 
<?php 
    $ikigunonce = mktime(0,0,0,date("m"),date("d")-2,date("Y"));     
    echo date("d/m/Y G:i:s", $ikigunonce); // İki gün önceki zamanı verir. 
?>
Datanın formatlanmasında kullanılan biçimlere ait harfler aşağıdaki şekilde anlamlaştırılmıştır.
Aşağıdaki karakterler biçim değiştirge dizgesi içinde tanınır.
biçim karakteri Açıklama Örnek sonuç
Gün --- ---
d Ay günlerinin sıfır dolgulu iki haneli gösterimi 01'den 31'e
D Ay günlerinin üç harfli metinsel gösterimi Pzt'den Paz'a
j Ay günlerinin sıfır dolgusuz gösterimi 1'den 31'e
l (küçük 'L' harfi) Hafta günlerinin tam metinsel gösterimi Pazar'dan Cumartesi'ye
N Hafta günlerinin ISO-8601 standardında sayısal gösterimi (PHP 5.1.0'da eklenmiştir) 1'den (Pazartesi için) 7'ye (Pazar için)
S Ay günleri için 2 karakterli İngilizce sıralama ekleri st, nd, rd ya da th. j ile uyumlu çalışmaktadır.
w Hafta günlerinin sayısal gösterimi 0'dan (Pazar için) 6'ya (Cumartesi için)
z Yılın günleri (0'dan başlar) 0'dan 365'e
Hafta --- ---
W ISO-8601 standartına göre yılın hafta numarası, hafta başlangıcı Pazartesi'dir (PHP 4.1.0 sürümüyle eklenmiştir) Örneğin: 42 (Yılın 42'inci haftası)
Ay --- ---
F Ayın tam metinsel gösterimi, Ocak ya da Mart gibi January'den December'a
m Ayın sıfır dolgulu sayısal gösterimi 01'den 12'ye
M Ayın üç karakterli, metinsel kısa gösterimi Jan'dan Dec'e kadar
n Ayın sıfır dolgusuz sayısal gösterimi 1'den 12'ye kadar
t Belirtilen ayın gün sayısı 28'den 31'e
Yıl --- ---
L Artık yıl olduğunda Eğer artık yılsa 1, değilse 0.
o ISO-8601 standardı yıl numarası. ISO hafta numaralarının (W) ait olduğu yılın gösterilmesi dışında Y ile aynı değere sahiptir. (PHP 5.1.0 sürümünde eklenmiştir) Örnekler: 1999 ya da 2003 gibi
Y Yılın 4 haneli sayısal, tam gösterimi Örnekler: 1999 ya da 2003 gibi
y Yılın iki haneli gösterimi Örnekler: 99 ya da 03 gibi
Saat --- ---
a Küçük harfli öğleden önce ve öğleden sonra am ya da pm
A Büyük harfli öğleden önce ve öğleden sonra AM ya da PM
B Swatch İnternet saati 000'dan 999'a
g Saatin, 12-saatlik sıfır dolgusuz gösterimi 1'den 12'ye
G Saatin, 24-saatlik sıfır dolgusuz gösterimi 0'dan 23'e
h Saatin, 12-saatlik sıfır dolgulu gösterimi 01'den 12'ye
H Saatin, 24-saatlik sıfır dolgulu gösterimi 00'dan 23'e
i Sıfır dolgulu dakika gösterimi 00 ile 59 arasında
s Sıfır dolgulu saniye gösterimi 00 ile 59 arasında
u Mikrosaniye (PHP 5.2.2 sürümüyle eklenmiştir) Örneğin: 654321
Zaman dilimi --- ---
e Zaman dilimi belirteci (PHP 5.1.0 sürümüyle eklenmiştir) Örnekler: UTC, GMT, Europe/Istanbul
I (büyük ı) Yaz saati uygulaması var mı? Varsa 1, yoksa 0.
O Saat olarak Greenwich zamanı (GMT) farkı Örneğin: +0200
P Saat ve dakika olarak Greenwich zamanı (GMT) farkı (PHP 5.1.3 sürümüyle eklenmiştir) Örneğin: +02:00
T Zaman dilimi kısaltması Örnekler: EST, EET gibi
Z Saniye cinsinden saat farkı. UTC'nin batısı daima negatif, doğusu ise daima pozitif değerlidir. -43200'den 50400'e

comments powered by Disqus