SQL sorgularında rastgele kayıt getirilmesi

SQL programlama dili kullanılarak farklı platformlarda veritabanından random olarak kayıtların nasıl getirildiği ile alakalı sorgular şu şekildedir. Bu sorgulamalar aslında yapısal olarak birbirlerinden pekte farklı değillerdir.
 
SELECT column FROM table 
ORDER BY RAND() 
LIMIT 1
SELECT column FROM table
ORDER BY RANDOM() 
LIMIT 1
SELECT TOP 1 column 
FROM table 
ORDER BY NEWID()
SELECT column, RAND() as IDX 
FROM table 
ORDER BY IDX FETCH FIRST 1 ROWS ONLY
SELECT column FROM 
( SELECT column FROM table 
ORDER BY dbms_random.value ) 
WHERE rownum = 1
Gördüğünüz gibi farklı platformlarda SQL diline ait syntax farklılık gösterebilmektedir. 

comments powered by Disqus