SQL de LIMIT ve OFFSET kullanımı

MySQL ve PostgreSQL dilleri OFFSET ve LIMIT olarak adlandırılan anahtar komutları desteklemektedir. Bu komutlar kullanılarak veritabanından sorgu çekilirken sayfalama özelliğinin olması sağlanmaktadır. 
LIMIT komutunu kullanılarak veritabanından dönecek sonuçlarda sayı sınırı getirebilmekteyiz. Örneğin 3000 kayıta sahip veritabanından sadece 100 kayıt çekmek istediğmizde aşağıdaki gibi LIMIT komutunu kullanmaktayız.
SELECT sütun FROM tablo LIMIT 10
Bu komut Microsoft SQL Serverde bulunan TOP anahtar kelimesine karşılık gelmektedir. Ancak LIMIT komutu hem MySQL hemde PostgreSQL dillerinde sorgunun sonuna eklenirken, TOP komutu SELECT komutundan sonra kullanılmaktadır.
OFFSET komutunu ise veritabanından dönecek sonuçların başlangıç noktasını belirlemede kullanırız. Örneğin 100 kayıtlı veritabanından sadece 21-30 arasındaki kayıtları listelemek istiyorsanız aşağıdaki sorguyu kullanabilirsiniz:
SELECT sütun FROM tablo LIMIT 10 OFFSET 20
Bu komutlar sayesinde veritabanı seviyesinde sayfalama işleminin yapılması sağlanmaktadır. 

comments powered by Disqus