CentOS 6 da Linux, Apache, MySQL, Php (LAMP) kurulumu

LAMP, webserverin çalışmasını sağlayacak açık kaynak kodlu programların baş harfleri ile oluşturulmuş bir terimdir. Tamamen açık kaynak kod yapısını destekleyen bu oluşumun Windows'ta karşılığı WAMP olarak karşımıza çıkmaktadır. Linux Apache MySQL Php programlarının baş harfleri kullanılarak oluşturulmuştur. CentOS tabanlı sisteminizde izlenecek adımlar sırasıyla şu şekildedir: 
1. Apache kurulumu: 
Apache server açık kaynak kodlu olup dünya genelinde kullanılan en kullanışlı webserver olarak tanımlanmaktadır. Apache kurulumu için CentOSda terminali açın ve aşağıdaki kodu girin:
sudo yum install httpd
 Ayrıca Apache kurulumunun ardından aşağıdaki kodlama ile Apache'nin başlatılmasını sağlayın:
sudo service httpd start
Bu işlemden sonra serverinize ait IP adresini browserinizde yazın http://145.67.89.10 gibi ve karşınızda "It works!" ibareli bir sayfa görmeniz gerekmektedir.
2. Serverin IP adresinin bulunması: 
CentOS serverinize ait IP adresini bulmak için aşağıda yazılı olan komutu terminale yazınız :
ifconfig eth0 | grep inet | awk '{ print $2 }'
3. MySQL kurulumu: 
MySQL, projelerle alakalı bilgilerin tutulduğu ve organize edilebildiği güçlü veritabanı yönetim sistemidir. MySQL kurulumu için aşağıdaki komutu terminale giriniz:
sudo yum install mysql-server
sudo service mysqld start
Kurulum süresince MySQL iki kere izin talebinde bulunacaktır. Bu durumlarda Y(Yes) harfini girerek izinlere olumlu cevap verilmesi gerekmektedir. Bunların ardından MySQL kurulumu gerçekleştirilecektir. Kurulum işleminin ardından root şifresinin girilmesi için aşağıda bulunan komutun girilmesi gerekmektedir: 
sudo /usr/bin/mysql_secure_installation
Yukarıda bulunan komutun girilmesi ile birlikte terminal az önce setlediğiniz root şifresini isteyecektir. Eğer herhangi bir şifre setlemediyseniz, ENTER tuşuna basmanız gerekmektedir. Terminalde oluşacak olan yazılar şu şekildedir.
Enter current password for root (enter for none):

OK, successfully used password, moving on...
Bu işlemin ardından terminal mevcut root şifresini değiştirmek isteyip istemediğiniz ile alakalı sorular soracaktır. N (No) harfine basarak bu soruyu atlayabilirsiniz ve bir sonraki adıma geçebilirsiniz. Sonrasında gelen tüm sorulara Y (Yes) harfine basmanız yeterli olacaktır. Bu işlemlerle birlikte MySQL tüm örnek verileri sisteme girecektir ve yeni değişiklikleri uygulayacaktır.
 
By default, a MySQL installation has an anonymous user, allowing anyone 
to log into MySQL without having to have a user account created for 
them. This is intended only for testing, and to make the installation 
go a bit smoother. You should remove them before moving into a 
production environment. 

Remove anonymous users? [Y/n] y 
... Success! 

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This 
ensures that someone cannot guess at the root password from the network. 

Disallow root login remotely? [Y/n] y 
... Success! 

By default, MySQL comes with a database named 'test' that anyone can 
access. This is also intended only for testing, and should be removed 
before moving into a production environment. 

Remove test database and access to it? [Y/n] y 

- Dropping test database... 
... Success! 
- Removing privileges on test database... 
... Success! 

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far 
will take effect immediately. 

Reload privilege tables now? [Y/n] y 
... Success! 

Cleaning up...
MySQL kurulumu tamamen bitirilmiş oldu. Şimdi sırada Php kurulumu ile alakalı izlenmesi gereken adımlara geldi. 
4. Php kurulumu: 
Php dinamik içerikli site kurulumunda kullanılan en yaygın web programlama dilidir.Tamamen açık kaynak kodludur. Php kurulumu için terminale aşağıda bulunan komutu giriniz:
sudo yum install php php-mysql
5. Php modül kurulumu: 
Php dili tamamen açık kaynak kodlu olduğundan farklı kurum veya kişiler tarafından dinamik modüllerin ve kütüphanelerin yazııldığı bir dildir. Birçok işlemin modüller üzerinden götürüldüğü bir dil olan Php de sizin için gerekli olan modüllerin yüklenmesi gerekmektedir. Örneğin memcache kullacaksanız memcache ile alakalı modülün kurulumu veya mysql bağlantısı kurulacaksa mysql modülü yüklenmelidir. Aşağıda bulunan komutla php için hazırlanmış tüm modüllerin listesini görebilirsiniz:
yum search php-
Terminal tüm php modülleri aşağıdaki gibi listeleyecektir: 
php-bcmath.x86_64 : A module for PHP applications for using the bcmath library 
php-cli.x86_64 : Command-line interface for PHP 
php-common.x86_64 : Common files for PHP 
php-dba.x86_64 : A database abstraction layer module for PHP applications 
php-devel.x86_64 : Files needed for building PHP extensions 
php-embedded.x86_64 : PHP library for embedding in applications 
php-enchant.x86_64 : Human Language and Character Encoding Support 
php-gd.x86_64 : A module for PHP applications for using the gd graphics library 
php-imap.x86_64 : A module for PHP applications that use IMAP
[...]
Gerekli olan modülleri listelenenler arasından seçip aşağıda bulunan komut ile indirebilirsiniz:
sudo yum install 'modülün ismi'
sudo yum install php-cli.x86_64  #php icin komut satırının ayarlanmasını saglar.
Birçok Php modülünü aynı anda boşluklar girerek kurabilirsiniz. Böylelikle Php kurulumu ile alakalı da adımlarda tamamlanmış oldu. 
6. Serverinizde örnek Php kodunun çalıştırılması: 
LAMP kurulumunun tamamlanmasıyla birlikte sistemin stabil çalışıp çalışmadığının kontrolü için örnek Php dosyası oluşturalım ve serverimizde inceleyelim. Php dosyasının oluşturulması için aşağıda bulunan komutu girip info.php isimli bir dosya oluşturalım:
sudo nano /var/www/html/info.php
Aşağıda yazılı olan kod parçacıklarını yeni oluşturulan info.php dosyasına giriniz:
<?php
    phpinfo();
?>
Bu satırları girmenizin ardından dosyayı kayıt edip çıkınız. Apache nin tekrardan kapatılıp açılması ile birlikte yapılan tüm düzenlemelerin aktif hale getirilmesini sağlayın:
 
sudo chkconfig httpd on
sudo chkconfig mysqld on
Bu işlemin ardından serverinizin http://+serverin IP Adresi + /info.php (http://145.67.89.10/info.php adresi gibi) pathini browserinize yazıp örnek php sonuçlarını görebilirsiniz.
 
comments powered by Disqus