Php de cookies (çerezler)

Php programlama dilinde çerezler(cookies), bir kullanıcıyı tanımak amacıyla sunucu tarafında oluşturulan bilgilerdir. Bu bilgiler direkt olarak kullanıcının browserinde saklanmaktadır ve belirli bir süre geçerlidir. Güvenlik zaafiyeti bulunabildiğinden önemli bilgilerin tutulmaması gerekmektedir. Örneğin, kullanıcının daha önce sitenizde setlemiş olduğu dilin cookilerde tutulması doğaldır. Böylelikle tekrar sitenizi ziyaret ettiğinde dili daha önce setlenmiş olan değere göre görüntülenecektir. Çerezlerin setlenme şekli şu şekildedir:
// setcookies ( isim, deger, süre) şeklinde kullanılmaktadır.
setcookie( "language", "tr", time() + (24*3600) ); // 1 gün geçerlidir.
Bir çerezin daha önceden setlenmiş değerlerini almak için aşağıdaki metodu kullanabiliriz:
<?php 
    echo $_COOKIE['language']; // language adlı çerezin değerini getirir.
?>
Sitenizin setlediği tüm çerezlerin görüntülenmesini sağlamak için aşağıdaki metodu kullanabiliriz:
<?php 
     print_r( $_COOKIE ); // Kullanıcıya ait sitenizle alakalı tüm çerezler listelenecektir. 
?>
Mevcut çerezlerin silinmesinde ise aşağıdaki metodu kullanabiliriz:
<?php 
     setcookie( "language", "tr", time() - 3600 ); // çerez 1 saatten fazla geçmiş olacaktır. 
?>

comments powered by Disqus