Android de Button kullanımı ve örnek uygulama

Android uygulamalarda buton önemli bir yer tutmaktadır. Kullanıcıların farklı activitylere geçişlerinde veya formlarda kullanılmaktadır. Makalemizde öncelikle normal butonun nasıl oluşturulduğu ve tıklanıldığında browserin açılması ile alakalı bir örnek kod sunacağız.

1. Android Button Örneği: 
Aşağıdaki kodlamada uygulamamızda  ilk olarak "Browserı Aç" butonu oluşturacağız. Öncelikle butonun gösterileciği sayfanın arayüzünü aşağıda bulunan layout yapısından alalım. res/layout/activity_main.xml dosyası oluşturup aşağıda bulunan kodlamayı dosyanın içerisine yapıştıralım.
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 
  android:layout_width="match_parent" 
  android:background="#FFFFFF" 
  android:layout_height="match_parent" > 

  <Button 
    android:id="@+id/displayOpenBrowserButton" 
    android:layout_width="wrap_content" 
    android:layout_height="wrap_content" 
    android:layout_centerHorizontal="true" 
    android:layout_centerVertical="true" 
    android:textSize="20dp" 
    android:text="@string/open_browser" /> 
  
  <ImageView 
    android:id="@+id/yazilimdersiImageView" 
    android:layout_width="wrap_content" 
    android:layout_height="wrap_content" 
    android:layout_alignParentBottom="true" 
    android:layout_centerHorizontal="true" 
    android:padding="10dp" 
    android:src="@drawable/ic_launcher" /> 

</RelativeLayout>
Uygulamanın ekran görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır.
 

Sonrasında butona tıklanıldığında browserin açılması ve yazilimdersi.info sitesinin açılması için aşağıda bulunan kodlamayı MainActivity.java dosyasına yapıştırabilirsiniz. setonClickListener() metodu sayesinde butona tıklanıldığında toast gösterimine ait mesaj çağrılmaktadır.
public class MainActivity extends Activity { 
  public Button openbrowserButton; 
  @Override 
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
    super.onCreate(savedInstanceState); 
    setContentView(R.layout.activity_main); 
    openbrowserButton= (Button) findViewById(R.id.displayOpenBrowserButton); 
    openbrowserButton.setOnClickListener(new OnClickListener() { 
     
      @Override 
      public void onClick(View v) { 
        Intent browserIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse("http://www.yazilimdersi.info")); 
        startActivity(browserIntent);
      } 
    }); 
  } 
}
Yukarıdaki kodlamada gördüğünüz üzere  butona tıklanıldığında Intent metodu çağrılmakta ve startActivity ile browserin açılması sağlanmaktadır. Intent.ACTION_VIEW, çağrılacak olan activitynin görüntülenmek amacıyla kullanacağı belirlemektedir. Örnek Button Uygulaması ile alakalı kodu aşağıdaki butona tıklayarak indirebilirsiniz:
comments powered by Disqus