Ubuntu da Linux, Apache, MySQL, Php (LAMP) kurulumu

LAMP, webserverin çalışmasını sağlayacak açık kaynak kodlu programların baş harfleri ile oluşturulmuş bir terimdir. Tamamen açık kaynak kod yapısını destekleyen bu oluşumun Windows'ta karşılığı WAMP olarak karşımıza çıkmaktadır. Linux Apache MySQL Php programlarının baş harfleri kullanılarak oluşturulmuştur. Ubuntu tabanlı sisteminizde izlenecek adımlar sırasıyla şu şekildedir: 
1. Apache kurulumu: 
Apache server açık kaynak kodlu olup dünya genelinde kullanılan en kullanışlı webserver olarak tanımlanmaktadır. Apache kurulumu için Ubuntuda terminali açın ve aşağıdaki kodu girin:
sudo apt-get update
sudo apt-get install apache2
Bu işlemden sonra serverinize ait IP adresini browserinizde yazın http://145.67.89.10 gibi ve karşınızda "It works!" ibareli bir sayfa görmeniz gerekmektedir.
2. Serverin IP adresinin bulunması: 
Ubuntu serverinize ait IP adresini bulmak için aşağıda yazılı olan komutu terminale yazınız :
ifconfig eth0 | grep inet | awk '{ print $2 }'
3. MySQL kurulumu: 
MySQL, projelerle alakalı bilgilerin tutulduğu ve organize edilebildiği güçlü veritabanı yönetim sistemidir. MySQL kurulumu için aşağıdaki komutu terminale giriniz:
sudo apt-get install mysql-server libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql
Kurulum süresince MySQL default olarak setlenen root kullanıcısı için şifre girilmesini soracaktır. root şifresini kurulum süresince setlemeseniz bile sonradan da bu işlemi gerçekleştirmek oldukça kolaydır. MySQL kurulumunun ardından gerekli aktivasyon için aşağıda bulunan kodu terminale girmeniz gerekmektedir: 
sudo mysql_install_db
Kuruluma ait işlemlerin bitmesi için aşağıda bulunan komutu terminale giriniz: 
sudo /usr/bin/mysql_secure_installation
Yukarıda bulunan komutun girilmesi ile birlikte terminal az önce setlediğiniz root şifresini isteyecektir. Eğer herhangi bir şifre setlemediyseniz, ENTER tuşuna basmanız gerekmektedir. Terminalde oluşacak olan yazılar şu şekildedir.
Enter current password for root (enter for none):

OK, successfully used password, moving on...
Bu işlemin ardından terminal mevcut root şifresini değiştirmek isteyip istemediğiniz ile alakalı sorular soracaktır. N (No) harfine basarak bu soruyu atlayabilirsiniz ve bir sonraki adıma geçebilirsiniz. Sonrasında gelen tüm sorulara Y (Yes) harfine basmanız yeterli olacaktır. Bu işlemlerle birlikte MySQL tüm örnek verileri sisteme girecektir ve yeni değişiklikleri uygulayacaktır.
 
By default, a MySQL installation has an anonymous user, allowing anyone 
to log into MySQL without having to have a user account created for 
them. This is intended only for testing, and to make the installation 
go a bit smoother. You should remove them before moving into a 
production environment. 

Remove anonymous users? [Y/n] y 
... Success! 

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This 
ensures that someone cannot guess at the root password from the network. 

Disallow root login remotely? [Y/n] y 
... Success! 

By default, MySQL comes with a database named 'test' that anyone can 
access. This is also intended only for testing, and should be removed 
before moving into a production environment. 

Remove test database and access to it? [Y/n] y 

- Dropping test database... 
... Success! 
- Removing privileges on test database... 
... Success! 

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far 
will take effect immediately. 

Reload privilege tables now? [Y/n] y 
... Success! 

Cleaning up...
MySQL kurulumu tamamen bitirilmiş oldu. Şimdi sırada Php kurulumu ile alakalı izlenmesi gereken adımlara geldi. 
4. Php kurulumu: 
Php dinamik içerikli site kurulumunda kullanılan en yaygın web programlama dilidir.Tamamen açık kaynak kodludur. Php kurulumu için terminale aşağıda bulunan komutu giriniz:
sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5 php5-mcrypt
Terminalin 2 kere sordugu sorulara Y ( Yes) harfine tıklamanızla birlikte kurulum işlemi gerçekleştirilecektir. Bu işlemin ardından Apache programına ait config dosyasına php ile alakalı default index.php yazısını girmemiz gerekebilir. Bu işlem için aşağıda bulunan komutu terminale giriniz:
sudo nano /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf
Bu dosyayı açtığınızda içeriğinde index geçen satıra gidip en başına index.php girmeniz gerekmektedir. Bu işlem ile birlikte dosyanızın son hali şu şekilde olacaktır:
<IfModule mod_dir.c> 

        DirectoryIndex index.php index.html index.cgi index.pl index.php index.xhtml index.htm 

</IfModule>
5. Php modül kurulumu: 
Php dili tamamen açık kaynak kodlu olduğundan farklı kurum veya kişiler tarafından dinamik modüllerin ve kütüphanelerin yazııldığı bir dildir. Birçok işlemin modüller üzerinden götürüldüğü bir dil olan Php de sizin için gerekli olan modüllerin yüklenmesi gerekmektedir. Örneğin memcache kullacaksanız memcache ile alakalı modülün kurulumu veya mysql bağlantısı kurulacaksa mysql modülü yüklenmelidir. Aşağıda bulunan komutla php için hazırlanmış tüm modüllerin listesini görebilirsiniz:
apt-cache search php5-
Terminal tüm php modülleri aşağıdaki gibi listeleyecektir: 
php5-cgi - server-side, HTML-embedded scripting language (CGI binary) 
php5-cli - command-line interpreter for the php5 scripting language 
php5-common - Common files for packages built from the php5 source 
php5-curl - CURL module for php5 php5-dbg - Debug symbols for PHP5 
php5-dev - Files for PHP5 module development 
php5-gd - GD module for php5 
php5-gmp - GMP module for php5 
php5-ldap - LDAP module for php5 
php5-mysql - MySQL module for php5 
php5-odbc - ODBC module for php5 
php5-pgsql - PostgreSQL module for php5 
php5-pspell - pspell module for php5 
php5-recode - recode module for php5 
php5-snmp - SNMP module for php5 
php5-sqlite - SQLite module for php5 
php5-tidy - tidy module for php5 
php5-xmlrpc - XML-RPC module for php5 
php5-xsl - XSL module for php5 
php5-adodb - Extension optimising the ADOdb database abstraction library 
php5-auth-pam - A PHP5 extension for PAM authentication 
[...]
Gerekli olan modülleri listelenenler arasından seçip aşağıda bulunan komut ile indirebilirsiniz:
sudo apt-get install 'modülün ismi'
sudo apt-get install php5-mysql #mysql bağlantısını sağlayacak olan modülün kurulumunda kullanılacak komut
Birçok Php modülünü aynı anda boşluklar girerek kurabilirsiniz. Böylelikle Php kurulumu ile alakalı da adımlarda tamamlanmış oldu. 
6. Serverinizde örnek Php kodunun çalıştırılması: 
LAMP kurulumunun tamamlanmasıyla birlikte sistemin stabil çalışıp çalışmadığının kontrolü için örnek Php dosyası oluşturalım ve serverimizde inceleyelim. Php dosyasının oluşturulması için aşağıda bulunan komutu girip info.php isimli bir dosya oluşturalım:
sudo nano /var/www/info.php
Aşağıda yazılı olan kod parçacıklarını yeni oluşturulan info.php dosyasına giriniz:
<?php
    phpinfo();
?>
Bu satırları girmenizin ardından dosyayı kayıt edip çıkınız. Apache nin tekrardan kapatılıp açılması ile birlikte yapılan tüm düzenlemelerin aktif hale getirilmesini sağlayın:
 
sudo service apache2 restart
Bu işlemin ardından serverinizin http://+serverin IP Adresi + /info.php (http://145.67.89.10/info.php adresi gibi) pathini browserinize yazıp örnek php sonuçlarını görebilirsiniz.
 
comments powered by Disqus