Php de MySQL veritabanı işlemleri

Eğer Php programlama dili kullanarak oluşturduğunuz websitenizin dinamik bir içeriğe sahip olmasını ve istediğiniz zaman kolaylıkla değiştirilebilmesini istiyorsanız veritabanı modüllerini kullanmanız gerekmektedir. Veritabanını bilgilerinizin tutulduğu bir mahzen gibi düşünebilirsiniz. Sadece sizde erişim bilgileri bulunan bir mahzen. Peki Php programında bu mahzene erişim için kullanılan metodlar nelerdir ?
Bunlardan en önemlisi ve ilki olan mysql_connect() metodudur. Bu metod sayesinde mysql veritabanına erişim imkanı sunulmaktadır. Aslında bu metodun genişletilmiş hali mysql_connect(sunucu-adresi,kullanıcı-adı,şifre) şeklindedir. Burada ilk parametreye veritabanı sunucunuzun ip adresi girilmekte, ikinci parametreye veritabanı erişiminde kulllanılan kullanıcı adı ve üçüncü parametre olarak ise bu kullanıcıya ait şifre girilmektedir. Bu metod bize bağlantıyı başarılı şekilde gerçekleştirmemiz halinde true, aksi takdirde false dönecektir. 
<?php 
  $baglanti = mysql_connect( "sunucu ip adresi", "kullanıcı adı", "şifre" ); 

  if ( !$baglanti ) 
    exit( "Veritabanı ile bağlantı sağlanamadı." );

?>
Yukarıda bulunan kodlama ile veritabanına erişim yapmaya çalışırız. Eğer bağlantı kabul edilmezse hata mesajı olarak ekranda "Veritabanı ile bağlantı sağlanamadı." görüntülenecektir. Bağlantının kurulmasının ardından mysql_select_db( veritabanı_adı ) metodu ile hangi veritabanına bağlanacağımızı sunucuya söyleriz. 
<?php 
  $baglanti = mysql_connect( "sunucu ip adresi", "kullanıcı adı", "şifre" ); 

  if ( !$baglanti ) 
    exit( "Veritabanı ile bağlantı sağlanamadı." );
  
  mysql_select_db( "yazilimdersi" );

?>
Veritabanına yapılan bağlantıların kapatılmasında ise mysql_close() metodu kullanılmaktadır. Bu metod sayesinde veritabanına yapılan açık bağlantılar kesilir. Eğer açılan bağlantılar kesilmezse yüksek ziyaretcisi bulunan sitelerde sorunlar oluşabilir.

Php programlama dilinde  MySQL sorgusu çalıştırmak için mysql_query(sorgu) metodu kullanılmaktadır. Bu metod sayesinde veritabanına eklemeler, silmeler, düzenlemeler ve listelemeler gerçekleştirilmektedir. Örnek kullanım şu şekildedir: 
<?php 
  mysql_query( "INSERT INTO kullanici_bilgisi (isim,soyisim,meslek,durum) VALUES('Serkan','Karataş','Muhasebeci','1');" ); 
?>
Eğer veritabanında bulunan verilerin çekilmesini ve sitenizde listelenmesini istiyorsanız mysql_fetch_array(sorgu) metodunu kullanabilirsiniz. Bu metod sayesinde daha önceden veritabanıza eklenmiş tüm kullanıcı bilgilerini rahatlıkla listeleyebilirsiniz. Örnek sorgulama şu şekildedir: 
<?php 

  $baglanti = mysql_connect( "sunucu ip adresi", "kullanıcı adı", "şifre" ); 
  if ( !$baglanti ) exit( "Veritabanı ile bağlantı sağlanamadı." );
  
  mysql_select_db( "yazilimdersi" ); 
  $sorgu = mysql_query( "SELECT * FROM kullanici_bilgisi WHERE durum = '1';" ); 
  while( $row = mysql_fetch_array( $sorgu ) ) 
  { 
    echo $row['isim']." ".$row['soyisim']. " ın mesleği : " . $row['meslek']; 
    }
   
    mysql_close();

?>
Böylelikle Php programı üzerinden MySQL veritabanına bağlantı kurmuş olduk. Sitenizi belirtilen metodlarla artık dinamik hale getirebilirsiniz.
 

comments powered by Disqus