Php de diziler yapısı (array)


Php programlama dilinde array yapısı çok önemli bir yere sahiptir. Array yapıları sayesinde aynı türden birçok veriyi tek bir değişken altında toplayabiliriz. Örnek verecek olursak; arabalar değişkenine Mercedes, BMW, Audi, Ferrari, Alfa Romeo tarzı araçları içerik olarak ekleyebiliriz. Ayrıca istediğimiz zaman arabalar değişkenine yeni arabalar ekleyip, çıkarabilir ve sıralamalarda farklılıklar gerçekleştirebiliriz. Aşağıda array yapısına bir örnek oluşturdum:
$arabalar = array("Mercedes","BMW","Audi","Ferrari","Alfa Romeo");

Ayrıca aynı işlemi şu şekilde de ifade edebiliriz:

$arabalar[0] = "Mercedes";
$arabalar[1] = "BMW";
$arabalar[2] = "Audi";
$arabalar[3] = "Ferrari";
$arabalar[4] = "Alfa Romeo";

Yukarıda diziler dikkat ederseniz key alanları 0,1,2,3,4 gibi rakamsal keylerden oluşmuştur. Ancak böyle olmak zorunda değillerdir. Bu key alanları anlamlı ifadelerle de tanımlanabilir. Mesela araçların model numaralarını baz alalım. Örnek yapı şu şekilde olabilir:

$arabalar = array(
  "MX120"=>"Mercedes" , 
  "B12" => "BMW" , 
  "A6" => "Audi" ,
  "F6" => "Ferrari" , 
  "AR900" => "Alfa Romeo"
);

Bu tanım aslında şuna da karşılık gelmektedir: 

$arabalar["MX120"] = "Mercedes";
$arabalar["B12"] = "BMW";
$arabalar["A6"] = "Audi";
$arabalar["F6"] = "Ferrari";
$arabalar["AR900"] = "Alfa Romeo";

Gördüğünüz gibi dizilerin key alanlarına daha anlamlı ifadeler eklenebilmektedir. Ayrıca dize içerisinde dizilerde Php programlama dilinde yaygın kullanılan bir durumdur. Bu yapı sayesinde içiçe birçok dize tanımlaması yapılabilmektedir. Buna örnek verecek olursak ;

$arabalar = array(
  "pahalilar"=> array("Mercedes" , "Ferrari", "Audi"), 
  "ucuzlar" => array("Toyota","Renault","Fiat") 
);

Eğer sizden ucuz arabaların listesini istersem tek yapmanız gereken $arabalar["ucuzlar"] değişkenine ait çıktıyı söylemenizdir. Eğer $arabalar["pahalilar"] değişkenini çağırırsanız pahali araçların isimleri listelenecektir.


comments powered by Disqus