Ubuntu da Wordpress kurulumu

Wordpress, GPL lisanslı, Php ve MySQL kullanılarak yazılmış kişisel bir yayın sistemidir. Dünya genelinde bulunan sitelerin %22 lik bir oranını içinde barındıran bu sistem tamamen açık kaynak kodlu olduğundan birçok geliştirici tarafından 22,000 den fazla plugin hazırlanmıştır. Ubuntu Serverde Wordpress kurulumuna başlamadan önce sisteminizde LAMP Server kurulumunu gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Bu konuyla alakalı detaylı makalemize şu linkten erişebilirsiniz. (Ubuntu'da Linux, Apache, MySQL, Php (LAMP) kurulumu)
1. Wordpress dosyalarının indirilmesi: 
Öncelikle wordpress sitesinden dosyaları aşağıda bulunan komut ile indiriniz:
wget http://wordpress.org/latest.tar.gz
 Bu komut wordpress sitesiyle alakalı son ziplenmiş ve tarlanmış dosyayı home dizinine indirecektir. Aşağıda bulunan komut ile ziplenmiş dosya unzip hale getirilecektir.
tar -xzvf latest.tar.gz
2. Wordpress veritabanı ve kullanıcısının oluşturulması: 
Wordpress dosyasının home dizininde açılması üzerine wordpress isimli bir klasör oluşacaktır. Sırada wordpress için veritabanı ve yeni kullanıcı oluşturacağız. Öncelikle root kullanıcısı ile MySQL e giriş yapalım:
mysql -u root -p
 Şifre girilmesiyle birlikte wordpress isimli veritabanı oluşturulmasına geldi sıra. Aşağıda bulunan komut ile veritabanı oluşturulmaktadır.
CREATE DATABASE wordpress;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
 Yeni veritabanının oluşturulmasının ardından yeni kullanıcı oluşturmada sıra. Bunu da aşağıda bulunan komut ile gerçekleştirebilmekteyiz: 
CREATE USER wordpressuser@localhost; 
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
Yeni oluşturulan kullanıcının şifresini setleyelim:
SET PASSWORD FOR wordpressuser@localhost= PASSWORD("sifre"); 
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
Yeni kullanıcının oluşturulması ve şifresinin ayarlanmasının ardından kullanıcının erişebileceği veritabanlarının ayarlanmasını gerçekleştirelim. Bu komut olmadan wordpress sitesine erişim olamaz:
GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO wordpressuser@localhost IDENTIFIED BY 'sifre'; 
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
Yukarıda bulunan komutla wordpressuser isimli kullanıcının sadece wordpress veritabanına erişebileceğine dair yetkiyi verdik. Yetkilendirmelerle alakalı yapılan düzenlemeler aşağıda bulunan komutla aktif hale getirilebilmektedir: 
FLUSH PRIVILEGES; 
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
exit komutu ile de MySQL programından çıkış yapınız.
3. Wordpress konfigürasyonlarının ayarlanması: 
Wordpress dosyasının home dizininde açılması üzerine wordpress isimli bir klasör oluşacaktır. Sırada wordpress için veritabanı ve yeni kullanıcı oluşturacağız. Öncelikle root kullanıcısı ile MySQL e giriş yapalım:
mysql -u root -p
 Şifre girilmesiyle birlikte wordpress isimli veritabanı oluşturulmasına geldi sıra. Aşağıda bulunan komut ile veritabanı oluşturulmaktadır.
CREATE DATABASE wordpress;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
 Yeni veritabanının oluşturulmasının ardından yeni kullanıcı oluşturmada sıra. Bunu da aşağıda bulunan komut ile gerçekleştirebilmekteyiz: 
CREATE USER wordpressuser@localhost; 
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
Yeni oluşturulan kullanıcının şifresini setleyelim:
SET PASSWORD FOR wordpressuser@localhost= PASSWORD("sifre"); 
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
Yeni kullanıcının oluşturulması ve şifresinin ayarlanmasının ardından kullanıcının erişebileceği veritabanlarının ayarlanmasını gerçekleştirelim. Bu komut olmadan wordpress sitesine erişim olamaz:
GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO wordpressuser@localhost IDENTIFIED BY 'sifre'; 
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
Yukarıda bulunan komutla wordpressuser isimli kullanıcının sadece wordpress veritabanına erişebileceğine dair yetkiyi verdik. Yetkilendirmelerle alakalı yapılan düzenlemeler aşağıda bulunan komutla aktif hale getirilebilmektedir: 
FLUSH PRIVILEGES; 
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
exit komutu ile de MySQL programından çıkış yapınız.
4. Wordpress konfigürasyonlarının kurulumu: 
Wordpress ile alakalı konfigürasyonun kopyalanması ve yeni oluşturulan wordpress dizini altına aşağıda bulunan komutla kopyalanmasıdır:
cp ~/wordpress/wp-config-sample.php ~/wordpress/wp-config.php
 Sonrasında wordpress configürasyonun dosyasını açınız:
sudo nano ~/wordpress/wp-config.php
 Bu dosyada bulunan veritabanı ismi, kullanıcı ismi ve şifresinin değiştirilmesi gerekmektedir. Sonrasında dosyayı kayıt edip çıkınız: 
// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** // 
/** The name of the database for WordPress */
 
define('DB_NAME', 'wordpress'); 

/** MySQL database username */ 
define('DB_USER', 'wordpressuser'); 

/** MySQL database password */ 
define('DB_PASSWORD', 'sifre');
5. Wordpress dosyalarının kopyalanması: 
Wordpress dosyalarının /var/www dizini altına taşınması gerekmektedir:
sudo rsync -avP ~/wordpress/ /var/www/
 Son olarak wordpress dosyaları ile alakalı dosya izinlerinin ayarlanması gerekmektedir. Kopyalanan web dizinine girelim: 
cd /var/www/
 Dosyalara apache kullanıcısının erişimi için izinlerin verilmesi gerekmektedir : 
sudo chown yenikullaniciadi:www-data /var/www -R 
sudo chmod g+w /var/www -R
Wordpress kurulumunda Php modüllerinde sadece php-gd yüklenmesi gerekmektedir: 
sudo apt-get install php5-gd
6. Wordpress sitesinin kurulumu: 
Wordpress sitesinin kurulumu için serverinizle alakalı IP adresi+"/wp-admin/install.php" şeklinde yazılması gerekmektedir:
http://149.86.54.10/wp-admin/install.php

comments powered by Disqus