Ubuntu da Git kurulumu

Git, yazılım geliştirme süreçlerinde kullanılan, hız odaklı, dağıtık çalışan sürüm kontrol ve kaynak kod yönetim sistemidir. Farklı versiyonda ve tarihte yapılan çalışmaların tutuldugu sistemlerdir. Bu projenin kurulumunu iki farklı kaynaktan gerçekleştireceğiz:
1.a Apt-get ile Git programının yüklenmesi: 
Ubuntu serverde apt-get kullanılarak git programının kurulumu oldukça kolay ve hızlıdır. Aşağıda bulunan kodlama ile kurulum işlemi gerçekleştirilmektedir:
sudo apt-get install git-core
 İndirme işleminin bitmesiyle birlikte git programının kurulumuna hazır haldeyiz.
1.b Kaynak koddan Git programının yüklenmesi: 
İkinci yöntemde eğer direkt kaynak dosya üzerinden kurulum yapılmak isteniyorsa bu yöntem izlenmektedir. Ayrıca bu yöntem sayesinde istenilen versiyondaki git kurulumu gerçekleştirilebilmektedir. Aşağıda bulunan kodlama ile yüklü olan programlarla alakalı yeni güncellemeler yüklenmiş olacaktır:
sudo apt-get update
 Git kurulumundan önce gereksinimlerin giderilmesi için aşağıda bulunan kodlama kullanılmaktadır: 
sudo apt-get install libcurl4-gnutls-dev libexpat1-dev gettext libz-dev libssl-dev build-essential
 Gereksinimlerin yüklenmesinin ardından git programı ile alakalı son versiyonun indirilmesi sağlanmalıdır. Git ile alakalı tüm versiyonlara şu linkten erişebilirsiniz: 
wget https://git-core.googlecode.com/files/git-1.8.5.5.tar.gz
 Git dosyasının indirilmesinin ardından tarlanmış dosyanın açılması ve mevcut pathe girilmesi gerekmektedir:  
tar -zxf git-1.8.5.5.tar.gz
cd git-1.8.5.5.tar.gz
 Eğer git programı ile alakalı güncellemelerin yüklenmesini istiyorsanız, aşağıdaki kod parçacığını kullanabilirsiniz:
git clone git://git.kernel.org/pub/scm/git/git.git
2. Git kurulumu: 
Git pogramının yüklenmesinden sonra git kurulumunda kullanılacak olan email ve isim bilgilerinin konfigürasyon dosyalarına girilmesi gerekmektedir. Yani sizin tarafından git kaynağına herhangi bir dosya gönderildiğinde hangi isim ve email adresinin kullanıldığı belirlenmeli ve config dosyalarına girilmelidir 
sudo nano ~/.gitconfig
 gitconfig dosyasının içeriğine eriştikten sonra aşağıda bulunan kod satırlarını yazmanız gerekmektedir:
git config --global user.name "Kullanıcı Adınız"
git config --global user.email [email protected]
 config dosyasına girdiğiniz tüm ayarları aşağıdaki kodlama ile gözlemleyebilirsiniz: 
git config --list
 Bu komutun çıktısında ise şu şekilde içerikler görüntülenecektir.
[master 0d9d21d] initial project version 
 Committer: root 
Your name and email address were configured automatically based 
on your username and hostname. Please check that they are accurate. 
You can suppress this message by setting them explicitly: 

    git config --global user.name "Your Name" 
    git config --global user.email [email protected]

 After doing this, you may fix the identity used for this commit with: 
   
    git commit --amend --reset-author

comments powered by Disqus